Geomorfologické členenie Slovenska
GO=Nízke Beskydy,GC=Busov,GP=,GAC= GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC=Runinská kotlina GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC=Ruská kotlina GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC=Kurimská brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC=Stropkovská brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC=Mirošovská brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC=Ohradzianska kotlina GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC=Mikovská brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC=Repejovská brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Medzibodrocké pláňavy,GAC=Chlmecké pahorky GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Šarišské podolie,GAC=Šarišský vrch GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Hodrušská hornatina,GAC=Vyhnianska brázda GO=Slovenské stredohorie,GC=Poľana,GP=Vysoká Poľana,GAC=Kyslinky GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Medvedie chrbty,GAC=Levočská kotlina GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Kobylináč,GAC=Hladké vrchy GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Kobylináč,GAC=Zubácka brázda GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Šúr GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Čiližská mokraď GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Okoličnianska mokraď GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Potônska mokraď GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Salibská mokraď GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská pahorkatina,GAC=Hurbanovské terasy GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Brezovské Karpaty,GAC=Dobrovodská kotlina GO=Slovenské stredohorie,GC=Krupinská planina,GP=Bzoviská pahorkatina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Sitnianska vrchovina,GAC=Sitno GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Rázdiel,GAC=Koločnianska vrchovina GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Nízky Vtáčnik,GAC=Prochotská kotlina GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Nízky Vtáčnik,GAC=Ostrogrúnska kotlina GO=Západné Beskydy,GC=Turzovská vrchovina,GP=Zadné vrchy,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Hnilecké vrchy,GAC=Galmus GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Kojšova hoľa,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Horehronské podolie,GP=Breznianska kotlina,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Chvojnícka pahorkatina,GP=Zámčisko,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Považské podolie,GP=Bytčianska kotlina,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Vršatské bradlá,GAC=Vršatské predhorie GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Nízke Javorníky,GAC=Púchovská vrchovina GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Považské podolie,GP=Ilavská kotlina,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Považské podolie,GP=Bielokarpatské podhorie,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Myjavská pahorkatina,GP=,GAC=Brančské bradlá GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Kozmálovské vŕšky,GAC= GO=Juhomoravská panva,GC=Dolnomoravský úval,GP=Dyjsko-moravská niva,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Borská nížina,GP=Gbelský bor,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Považský Inovec,GP=Inovecké predhorie,GAC=Selecká kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Trenčianska vrchovina,GAC=Teplická vrchovina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Hornádske podolie,GAC=Novoveská kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Kozie chrbty,GP=Dúbrava,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Málinské vrchy,GAC=Ipeľská brázda GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Hrádok,GAC=Štítnicke podolie GO=Slovenské rudohorie,GC=Rožňavská kotlina,GP=,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Turecká,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Bachureň,GP=,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Šarišská vrchovina,GP=,GAC=Širocká brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Beskydské predhorie,GP=Humenské podolie,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Trebišovská tabuľa,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Považské podolie,GP=Trenčianska kotlina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Považský Inovec,GP=Inovecké predhorie,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Trebišovská tabuľa,GAC=Veľký vrch GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Milič,GAC=Salašská brázda GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Kojšova hoľa,GAC=Hámorská brázda GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Šarišská vrchovina,GP=,GAC=Chminianska brázda GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Levočské vrchy,GP=Levočské planiny,GAC=Oľšavická planina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Hornádske podolie,GAC=Kluknavská kotlina GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Burda,GP=,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Klenovské vrchy,GAC=Kokavská brázda GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Železnícke predhorie,GAC=Rimavské podolie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Popradská kotlina,GAC=Vrbovská pahorkatina GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Železnícke predhorie,GAC=Pokoradzská tabuľa GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Turecká,GAC=Slanské podolie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Zliechovská kotlina GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Vršatské bradlá,GAC=Vysoké Vršatce GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Vršatské bradlá,GAC=Podvršatská brázda GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Bučenská vrchovina,GAC=Bučeň GO=Nízke Beskydy,GC=Beskydské predhorie,GP=Hanušovská pahorkatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Liptovská kotlina,GAC=Matiašovské háje GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Západné Tatry,GAC=Liptovské Tatry GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Trnavská pahorkatina,GAC=Podmalokarpatská pahorkatina GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská pahorkatina,GAC=Čajkovská zníženina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Basky GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Trenčianska vrchovina,GAC=Holázne GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Sitnianska vrchovina,GAC=Prenčovská kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Popradská kotlina,GAC=Vojnianske podhorie GO=Nízke Beskydy,GC=Beskydské predhorie,GP=Záhradnianska brázda,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Iňačovská tabuľa,GAC= GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Mučínska vrchovina,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská pahorkatina,GAC=Bajtavská brána GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Hromovec,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Podhradská kotlina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Javorie,GP=Javorianska hornatina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Povraznícka brázda,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Ponická vrchovina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Kremnické vrchy,GP=Malachovské predhorie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Žiar,GP=Horeňovo,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Veľká Fatra,GP=Šiprúň,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Popradská kotlina,GAC=Štrbská pahorkatina GO=Slovenské rudohorie,GC=Veporské vrchy,GP=Fabova hoľa,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Borská nížina,GP=Bor,GAC=Lakšárska pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Zobor,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Súľovské vrchy,GP=Skalky,GAC= GO=Západné Beskydy,GC=Turzovská vrchovina,GP=Predné vrchy,GAC= GO=Západné Beskydy,GC=Moravsko-sliezske Beskydy,GP=Zadné hory,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Žalostinská vrchovina,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Súčanská vrchovina,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska pahorkatina,GAC=Tribečské podhorie GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Raj,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Žiar,GP=Vyšehrad,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravské Beskydy,GP=Polhoranská vrchovina,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravská vrchovina,GP=,GAC=Podchočská brázda GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Úľanská mokraď GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Chočské vrchy,GP=Prosečné,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Starohorské vrchy,GP=,GAC=Kordícka brázda GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Tŕstie,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Železnícke predhorie,GAC=Železnícka brázda GO=Slovenské stredohorie,GC=Poľana,GP=Vysoká Poľana,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Poľana,GP=Vysoká Poľana,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Ostrôžky,GP=,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Turčianska kotlina,GP=Mošovská pahorkatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Žiar,GP=Sokol,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Branisko,GP=Sľubica,GAC= GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Burda,GP=,GAC=Vyšehradská brána GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Rimavská kotlina,GAC=Valická pahorkatina GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Sobranecká rovina,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucká vrchovina,GP=Kysucké bradlá,GAC=Zázrivská brázda GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská pahorkatina,GAC=Sebechlebská pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Popradská kotlina,GAC=Lomnická pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Devínske Karpaty,GAC=Devínska brána GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská pahorkatina,GAC=Chrbát GO=Slovenské rudohorie,GC=Čierna hora,GP=Hornádske predhorie,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišská Magura,GP=Repisko,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Nitrické vrchy,GAC=Kšinianska kotlina GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Bystrická vrchovina,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC= GO=Vihorlatsko-gutinská oblasť,GC=Vihorlatské vrchy,GP=Humenské vrchy,GAC=Sokol GO=Vihorlatsko-gutinská oblasť,GC=Vihorlatské vrchy,GP=Humenské vrchy,GAC=Krivoštianka GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Šimonka,GAC=Lúčinská kotlina GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Medzibodrocké pláňavy,GAC=Tarbucka GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Makovica,GAC=Banská kotlina GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucké Beskydy,GP=Rača,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Horný vrch,GAC=Borčianska brázda GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Šarišská vrchovina,GP=,GAC=Širocká brázda GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Hornádske podolie,GAC=Vlašská kotlina GO=Slovenské stredohorie,GC=Žiarska kotlina,GP=,GAC=Žarnovické podolie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Kráľovohoľské Tatry,GAC=Teplická kotlina GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Železnícke predhorie,GAC=Blžská tabuľa GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Hornádske podolie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Rázdiel,GAC=Koločnianska vrchovina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Čičmianska kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Turčianska kotlina,GP=Valčianska pahorkatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Východné Tatry,GAC=Belianske Tatry GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Kobylináč,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Dolnovážska niva,GAC=Dudvážska mokraď GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Novozámocké pláňavy GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC=Medzilaborecká brázda GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská pahorkatina,GAC=Belianske kopce GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Nitrické vrchy,GAC=Drieňov GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Súľovské vrchy,GP=Manínska vrchovina,GAC=Maníny GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Veľký Tribeč,GAC=Vysoký Tribeč GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Ipeľská kotlina,GAC=Čebovská pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Stupavské predhorie GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Levočské vrchy,GP=Levočská vysočina,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Podtatranská brázda,GP=Zuberská brázda,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Javorinka GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska pahorkatina,GAC=Bánovská pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Smolenická vrchovina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Plavecké predhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Bukovská brázda GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Liptovská kotlina,GAC=Galovianske háje GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Trnavská pahorkatina,GAC=Trnavská tabuľa GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska pahorkatina,GAC=Drieňovské podhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Čachtické Karpaty,GAC=Nedze GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Belianska kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Belianska vrchovina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Trenčianska vrchovina,GAC=Butkovské bradlá GO=Západné Beskydy,GC=Turzovská vrchovina,GP=Kornická brázda,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Temešská vrchovina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Nitrické vrchy,GAC=Vestenická brána GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Trenčianska vrchovina,GAC=Ostrý GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Žilinská kotlina,GP=Varínske podolie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Trenčianska vrchovina,GAC=Porubská brázda GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Šimonka,GAC=Zlatobanská kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Krivánska Fatra,GAC=Krivánske Veterné hole GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Západné Tatry,GAC=Červené vrchy GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Západné Tatry,GAC=Liptovské kopy GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Hnilecké vrchy,GAC=Hnilecké podolie GO=Slovenské rudohorie,GC=Čierna hora,GP=Roháčka,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Župkovská brázda,GAC=Novobanská kotlina GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucká vrchovina,GP=Vojenné,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Levočské vrchy,GP=Levočské planiny,GAC=Levošské úboče GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Župkovská brázda,GAC=Župkovská vrchovina GO=Slovenské stredohorie,GC=Pohronský Inovec,GP=Lehotská planina,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Javorinská hornatina,GAC= GO=Vihorlatsko-gutinská oblasť,GC=Vihorlatské vrchy,GP=Vihorlat,GAC=Vihorlatská hornatina GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Ondavská rovina,GAC= GO=Vihorlatsko-gutinská oblasť,GC=Vihorlatské vrchy,GP=Vihorlat,GAC=Kyjovská planina GO=Slovenské rudohorie,GC=Čierna hora,GP=Bujanovské vrchy,GAC= GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC= GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC= GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Laborecká rovina,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Závadská tabuľa,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Senianska mokraď,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Malčická tabuľa,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Toplianska niva,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Pozdišovský chrbát,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Laborecká niva,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=,GAC=(VN) GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Zalužická pahorkatina,GAC= GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Šimonka,GAC=Olšavské predhorie GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Mošník,GAC= GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Makovica,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Turnianska kotlina,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Jasová planina,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Knola,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Pipitka,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucké Beskydy,GP=Javorský Beskyd,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Latorická rovina,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Čierna hora,GP=Pokryvy,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Šarišské podolie,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Šarišské podolie,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Levočské vrchy,GP=Levočská vrchovina,GAC=Kolačkovský chrbát GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Jelšavský kras,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Hodrušská hornatina,GAC=Breznické podolie GO=Slovenské stredohorie,GC=Pliešovská kotlina,GP=,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Javorie,GP=Podlysecká brázda,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Slatinská kotlina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Detvianska kotlina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Poľana,GP=Detvianske predhorie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Krivánska Fatra,GAC=Osnica GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Súľovské vrchy,GP=Manínska vrchovina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Tatranské podhorie,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravské Beskydy,GP=Ošust,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravská Magura,GP=Paráč,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Oravská kotlina,GP=,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravská Magura,GP=Budín,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Skorušinské vrchy,GP=Kopec,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Chočské vrchy,GP=Sielnické vrchy,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Veľká Fatra,GP=Revúcke podolie,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Nízke Javorníky,GAC=Kysucká kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Kozie chrbty,GP=Važecký chrbát,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Horehronské podolie,GP=Lopejská kotlina,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Veporské vrchy,GP=Balocké vrchy,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Cinobanské predhorie,GAC=Málinská brázda GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Fiľakovská brázda,GAC= GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Rimavská kotlina,GAC=Licinská pahorkatina GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Petrovská vrchovina,GAC=Hostická kotlina GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Bodvianska pahorkatina,GP=Gemerská pahorkatina,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Koniarska planina,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Zlatý stôl,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Vikartovská priekopa,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Borská nížina,GP=Podmalokarpatská zníženina,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska pahorkatina,GAC=Nitrianska tabuľa GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Plavecké predhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Brezovské Karpaty,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Brezovské Karpaty,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Považský Inovec,GP=Krahulčie vrchy,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Veľký Tribeč,GAC=Hornianske predhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Malá Magura,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Žilinská kotlina,GP=Domanižská kotlina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Žilinská kotlina,GP=Žilinská pahorkatina,GAC= GO=Západné Beskydy,GC=Turzovská vrchovina,GP=Hornokysucké podolie,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Beštiny,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Lopenícka hornatina,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Bošácke bradlá,GAC= GO=Východné Beskydy,GC=Čergov,GP=,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Považské podolie,GP=Podmanínska pahorkatina,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská pahorkatina,GAC=Strekovské terasy GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska pahorkatina,GAC=Nitrianske vŕšky GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Žitavská pahorkatina,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska niva,GAC=Bebravská niva GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska niva,GAC=Dolnonitrianska niva GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská niva,GAC=Sikenická mokraď GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Žitavská niva,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská pahorkatina,GAC=Zalabský chrbát GO=Slovenské stredohorie,GC=Pohronský Inovec,GP=Vojšín,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská pahorkatina,GAC=Bátovská pahorkatina GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Nízky Vtáčnik,GAC=Vígľaš GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornonitrianska kotlina,GP=Rudnianska kotlina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornonitrianska kotlina,GP=Prievidzská kotlina,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Nízke Javorníky,GAC=Javornícka brázda GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Lučenecká kotlina,GAC=Poltárska pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Lúčanská Fatra,GAC=Lúčanské Veterné hole GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Starohorské vrchy,GP=,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Jakubianska brázda,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Spišsko-gemerský kras,GP=Muránska planina,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucká vrchovina,GP=Krásňanská kotlina,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravské Beskydy,GP=Babia hora,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucká vrchovina,GP=Kysucké bradlá,GAC=Vadičovská brázda GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Skorušinské vrchy,GP=Oravická Magura,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Veľká Fatra,GP=Bralná Fatra,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Západné Tatry,GAC=Osobitá GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Ďumbierske Tatry,GAC=Demänovské vrchy GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Liptovská kotlina,GAC=Hybianska pahorkatina GO=Slovenské rudohorie,GC=Spišsko-gemerský kras,GP=Slovenský raj,GAC= GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Rimavská kotlina,GAC=Gemerské terasy GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Sliačska kotlina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Krupinská planina,GP=Dačolomská planina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Skalka,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Krupinská planina,GP=Závozská vrchovina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Liptovská kotlina,GAC=Chočské podhorie GO=Slovenské stredohorie,GC=Kremnické vrchy,GP=Turovské predhorie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Trenčianska vrchovina,GAC=Butkovská brázda GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Lúčanská Fatra,GAC=Kľak GO=Východné Beskydy,GC=Ľubovnianska vrchovina,GP=,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Havranie vrchy,GAC= GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Bodvianska pahorkatina,GP=Abovská pahorkatina,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC= GO=Východné Beskydy,GC=Ľubovnianska vrchovina,GP=,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Podtatranská brázda,GP=Ždiarska brázda,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Chvojnícka pahorkatina,GP=Unínska pahorkatina,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Chvojnícka pahorkatina,GP=Unínska pahorkatina,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Podbeskydská vrchovina,GP=,GAC= GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Košická kotlina,GAC=Medzevská pahorkatina GO=Západné Beskydy,GC=Jablunovské medzihorie,GP=,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Vysoké Javorníky,GAC=Lazianska vrchovina GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC= GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Milič,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Čierna hora,GP=Sopotnické vrchy,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Ľubotínska pahorkatina,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišská Magura,GP=Repisko,GAC=Osturnianska brázda GO=Slovenské rudohorie,GC=Veporské vrchy,GP=Čierťaž,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Chvojnícka pahorkatina,GP=Skalický hájik,GAC= GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Ipeľská kotlina,GAC=Hontianske terasy GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Bodrocká rovina,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Podslanská pahorkatina,GAC= GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC=Uličská kotlina GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC=Raslavická brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Ondavská vrchovina,GP=,GAC=Zborovská kotlina GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC=Papínska brázda GO=Nízke Beskydy,GC=Laborecká vrchovina,GP=,GAC=Papínska brázda GO=Vihorlatsko-gutinská oblasť,GC=Vihorlatské vrchy,GP=Vihorlat,GAC=Jasenovská hornatina GO=Stredné Beskydy,GC=Podbeskydská vrchovina,GP=,GAC=Lesnianska planina GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Petrovská vrchovina,GAC=Baštianska kotlina GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišská Magura,GP=Veterný vrch,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Lošonská kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Homoľské Karpaty GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Myjavská pahorkatina,GP=,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská pahorkatina,GAC=Búčske terasy GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Jelenec,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Jelenec,GAC=Kostolianska kotlina GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Nízke Javorníky,GAC=Rovnianska vrchovina GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Vysoké Javorníky,GAC=Rakovská hornatina GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Hodrušská hornatina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Hodrušská hornatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Lúčanská Fatra,GAC=Martinské predhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Lúčanská Fatra,GAC=Vrícka kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Krivánska Fatra,GAC=Rozsutce GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Zemplínske vrchy,GP=,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska pahorkatina,GAC=Zálužianska pahorkatina GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska niva,GAC=Stredonitrianska niva GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Petrovské podhorie,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Šarišská vrchovina,GP=,GAC=Sedlická brázda GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Krivánska Fatra,GAC=Štefanovská kotlina GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucká vrchovina,GP=Bystrická brázda,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská pahorkatina,GAC=Santovská pahorkatina GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská niva,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Oravská kotlina,GP=,GAC=Hruštínske podolie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Ďumbierske Tatry,GAC=Lúžňanská kotlina GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Klenovské vrchy,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Nitrické vrchy,GAC=Suchý GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Železnícke predhorie,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Cinobanské predhorie,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Cinobanské predhorie,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Dobšinské predhorie,GAC= GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Petrovská vrchovina,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišská Magura,GP=Veterný vrch,GAC=Staroveská kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Rázdiel,GAC=Veľkopoľská vrchovina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Rázdiel,GAC=Skýcovská vrchovina GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Levočské vrchy,GP=Levočská vrchovina,GAC=Ľubické predhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornonitrianska kotlina,GP=Handlovská kotlina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Slatinská brázda GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Kňaží štôl GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Súčanská vrchovina,GAC=Súčanská kotlina GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Biele Karpaty,GP=Kýčerská hornatina,GAC= GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Nastaz,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská rovina,GP=,GAC=Martovská mokraď GO=Nízke Beskydy,GC=Beskydské predhorie,GP=Mernícka pahorkatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Devínske Karpaty,GAC=Lamačská brána GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Bučenská vrchovina,GAC=Šurická brázda GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Vysoké Javorníky,GAC=Javornícka hornatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Turčianska kotlina,GP=Šútovské podhorie,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská niva,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Čachtické Karpaty,GAC=Plešivec GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Vranovská pahorkatina,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Ondavská niva,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská pahorkatina,GP=Podvihorlatská pahorkatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Kráľovohoľské Tatry,GAC=Priehyba GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Bogota,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Ďumbierske Tatry,GAC=Prašivá GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Plešivská planina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Kráľovohoľské Tatry,GAC=Predná hoľa GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Horehronské podolie,GP=Bystrianske podhorie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Liptovská kotlina,GAC=Smrečianska pahorkatina GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Zádielska planina,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Horný vrch,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Ďumbierske Tatry,GAC=Salatíny GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Holička,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Liptovská kotlina,GAC=Liptovské nivy GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská pahorkatina,GAC=Bešianska pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Branisko,GP=Smrekovica,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Ipeľská pahorkatina,GAC=Brhlovské podhorie GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Stolica,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Sitnianska vrchovina,GAC=Štiavnická brázda GO=Slovenské stredohorie,GC=Javorie,GP=Lomnianska vrchovina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Nitrické vrchy,GAC=Rokoš GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Zvolenská pahorkatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Západné Tatry,GAC=Sivý vrch GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Ipeľská kotlina,GAC=Pôtorská pahorkatina GO=Slovenské stredohorie,GC=Kremnické vrchy,GP=Kunešovská hornatina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Krupinská planina,GP=Modrokamenské úboče,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Bystrické podolie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Turčianska kotlina,GP=Diviacka pahorkatina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Zvolenská kotlina,GP=Rohy,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Kremnické vrchy,GP=Jastrabská vrchovina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Žilinská kotlina,GP=Rajecká kotlina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Kremnické vrchy,GP=Flochovský chrbát,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Turčianska kotlina,GP=Sklabinské podhorie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Turčianska kotlina,GP=Turčianske nivy,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravská vrchovina,GP=,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravské Beskydy,GP=Pilsko,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Skorušinské vrchy,GP=Skorušina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Popradská kotlina,GAC=Popradská rovina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Chočské vrchy,GP=Choč,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Veľká Fatra,GP=Lysec,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Kráľovohoľské Tatry,GAC=Kráľova hoľa GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Veľká Fatra,GP=Hôľna Fatra,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Veľká Fatra,GP=Zvolen,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Popradská kotlina,GAC=Kežmarská pahorkatina GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Cinobanské predhorie,GAC=Lovinobanská brázda GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Málinské vrchy,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Železnícke predhorie,GAC=Jelšavské podolie GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Klenovské vrchy,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Stolické vrchy,GP=Tŕstie,GAC=Muránska brázda GO=Slovenské rudohorie,GC=Revúcka vrchovina,GP=Hrádok,GAC= GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Lučenecká kotlina,GAC=Novohradské terasy GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Bučenská vrchovina,GAC=Blhovská vrchovina GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Cerová vrchovina,GP=Hajnáčska vrchovina,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišská Magura,GP=Repisko,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Stráže,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Volovské vrchy,GP=Hnilecké vrchy,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Chvojnícka pahorkatina,GP=Senická pahorkatina,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Borská nížina,GP=Záhorské pláňavy,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Kuchynská hornatina GO=Záhorská nížina,GC=Borská nížina,GP=Bor,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Považský Inovec,GP=Nízky Inovec,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Považský Inovec,GP=Vysoký Inovec,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Jelenec,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Zliechovská hornatina,GAC=Strážov GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Hronská pahorkatina,GAC=Hronská tabuľa GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Hornádske podolie,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Vysoký Vtáčnik,GAC= GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Dolnovážska niva,GAC= GO=Nízke Beskydy,GC=Beskydské predhorie,GP=Ublianska pahorkatina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Devínske Karpaty,GAC=Devínska Kobyla GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Hodrušská hornatina,GAC=Slovenská brána GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Nízky Vtáčnik,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Vtáčnik,GP=Nízky Vtáčnik,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornonitrianska kotlina,GP=Oslianska kotlina,GAC= GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Nízke Javorníky,GAC=Ochodnická vrchovina GO=Slovensko-moravské Karpaty,GC=Javorníky,GP=Vysoké Javorníky,GAC=Lysianska brázda GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Rázdiel,GAC=Koločnianska brázda GO=Slovenské stredohorie,GC=Pohronský Inovec,GP=Veľký Inovec,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Podbeskydská brázda,GP=,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Oravská Magura,GP=Kubínska hoľa,GAC= GO=Stredné Beskydy,GC=Kysucká vrchovina,GP=Kysucké bradlá,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malá Fatra,GP=Lúčanská Fatra,GAC=Kýčery GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Podtatranská kotlina,GP=Liptovská kotlina,GAC=Ľubeľská pahorkatina GO=Slovenské rudohorie,GC=Veporské vrchy,GP=Sihlianska planina,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Medvedie chrbty,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornádska kotlina,GP=Medvedie chrbty,GAC= GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Rimavská kotlina,GAC=Oždianska pahorkatina GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišská Magura,GP=Veterný vrch,GAC=Ružbašské predhorie GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Slanské vrchy,GP=Makovica,GAC=Banské predhorie GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Kapušianske pláňavy,GAC= GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Silická planina,GAC= GO=Podhôlno-magurská oblasť,GC=Spišsko-šarišské medzihorie,GP=Ľubovnianska kotlina,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Medzibodrocké pláňavy,GAC= GO=Východoslovenská nížina,GC=Východoslovenská rovina,GP=Medzibodrocké pláňavy,GAC= GO=Záhorská nížina,GC=Borská nížina,GP=Dolnomoravská niva a Myjavská niva,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Hornonitrianska kotlina,GP=Prievidzská kotlina,GAC=Ciglianske predhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Súľovské vrchy,GP=Súľovské skaly,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Súľovské vrchy,GP=Súľovské skaly,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Pezinské Karpaty,GAC=Biele hory GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Veľká Fatra,GP=Šípska Fatra,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tribeč,GP=Veľký Tribeč,GAC=Zlatnianske predhorie GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Nízke Tatry,GP=Ďumbierske Tatry,GAC=Ďumbier GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Horehronské podolie,GP=Heľpianske podolie,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Súľovské vrchy,GP=Súľovské skaly,GAC=Súľovská kotlina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Západné Tatry,GAC=Roháče GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Lučenecká kotlina,GAC=Jelšovská pahorkatina GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Malé Karpaty,GP=Devínske Karpaty,GAC=Bratislavské predhorie GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Nitrianska pahorkatina,GAC=Bojnianska pahorkatina GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Silická planina,GAC=Silické úbočie GO=Slovenské stredohorie,GC=Štiavnické vrchy,GP=Sitnianska vrchovina,GAC=Sitnianske predhorie GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Košická kotlina,GAC=Toryská pahorkatina GO=Lučensko-košická zníženina,GC=Juhoslovenská kotlina,GP=Košická kotlina,GAC=Košická rovina GO=Slovenské rudohorie,GC=Slovenský kras,GP=Dolný vrch,GAC= GO=Vihorlatsko-gutinská oblasť,GC=Vihorlatské vrchy,GP=Popriečny,GAC= GO=Východné Beskydy,GC=Pieniny,GP=,GAC= GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Tatry,GP=Východné Tatry,GAC=Vysoké Tatry GO=Matransko-slanská oblasť,GC=Zemplínske vrchy,GP=,GAC=Roňavská brána GO=Fatransko-tatranská oblasť,GC=Strážovské vrchy,GP=Nitrické vrchy,GAC=Rokošské predhorie GO=Podunajská nížina,GC=Podunajská pahorkatina,GP=Čenkovská niva,GAC= GO=Poloniny,GC=Bukovské vrchy,GP=Bukovce,GAC=Sedlická kotlina GO=Stredné Beskydy,GC=Oravská vrchovina,GP=,GAC=Veličnianska kotlina GO=Záhorská nížina,GC=Borská nížina,GP=Novoveská plošina,GAC= GO=Slovenské stredohorie,GC=Žiarska kotlina,GP=,GAC=