Možnosti zobrazenia obrázkov v garmine typu 550T

V tejto téme stále nie je jasno, obracajú sa na mňa užívatelia s otázkami okolo exportu obrázkov cez MoZiGo. Preto som spracoval tento materiál.

Exportná obrazovka v MoZiGo

Použil som na testovanie kešku GC33PWQ - Virgo, obsahuje jeden obrázok v listingu a aj obrázkový hint.
Ako sú nastavené exportné checkboxy je vidieť z nasledovného obrázka.


1. Export obrázkov pre x50 s využitím firmware 5.3. a vyšším

Tento export umožňuje v garminoch zobraziť všetky obrázky patriace ku listingu danej kešky. Po voľbe navigovania cez "geocache" ku keške "Virgo" pribudol do menu garmina button "ShowPhotos".
Thumbnail obrázku z listingu zobrazuje zmenšeninu pôvodného obrázka. Thumbnail obrázkového spoilera však len naznačuje fotohint.
Foto z listingu je "otagované" názvom obrázka.
Ťapnutím na thumbnail spoilera sa ešte nezobrazí obrázkový hint ale len upozornenie, že ďalším ťapnutím...
...hint naozaj uvidíte.

2. Export fotohintu a jeho zobrazenie cez fotogalériu pre Oregony rady x50


Garmin 550T umožňuje zhotovenie fotografií, tieto fotografie sú otagované gps infomáciou v exife každého obrázka. Takto zhotovená fotografia sa dá využiť na priame navigovanie ako keby to bol klasický bod WPT. Túto vlastnosť využívajú moje programy tak, že klasický fotohint z listingu ku keške je doplnený o gps informácie finálu. Oproti predchádzajúcemu exportu je rozdiel v tom, že thumbnail nie je zmenšeninou fotohintu ale je vytvorený tak, že je vidieť údaje:
- názov
- D/T
- typ kešky
- GC kód
Náhľad na fotogalériu
Samotný fotospoiler - ikonka zemegule naznačuje, že je možné na tento obrázok navigovať.
...takto..

3. Export listingov a jeho zobrazenie cez fotogalériu

Tu sa využíva už spomínaná vlastnosť Garminov a mozigo exportuje celý listing ako obrázok 1:1 - toto sa dá využiť vtedy ak je nutné vidieť 1:1 ako listing vypadá v html tvare.
Na obrázok dolu vie garmin navigovať podobne ako som už popisoval vyššie...