Štatistika generovaná 06.04.2011 22:34

Ukáž všetky/Skry všetky

Odznakové hodnotenie

Závislosť Obtiažnosť / Terén

Míľniky

Favoritné

FTF

STF

TTF

Uživateľský výber

Sumárny graf/Ročné súhrny

História nálezov na google mape

Attribúty nájdených v počtoch

História mojich nálezov v grafoch

Chronologický prehľad v ikonkách

Tabuľka nálezov podľa typu a podľa roku

Počty nálezov podľa nadmořskej výšky

Počty nálezov podľa mesiacov/maximá podľa rokov

Počty nálezov v dňoch roku

...

Prehľad nálezov podľa okresov

Mapka svk počty nálezov podľa krajov

Mapka cz počty nálezů podle krajů

Google mapky okresov

Nálezy na mape

Zoznam úspešných kešerov na našich keškách- 636 rôznych nickov

Zbierka získaných CWG + SWG

Zbierka turistických známok

Zoznam coinov a ich trasy (1)

Nájdené GC & TB

Zalogované GC & TB

TB & GC na založených