;


Štatistika generovaná 12.04.2011 16:47

Ukáž všetky/Skry všetky
Odznakové hodnotenie
Závislosť Obtiažnosť / Terén
Míľniky
Favoritné
FTF
STF
TTF
Uživateľský výber
Sumárny graf/Ročné súhrny
História nálezov na google mape
Attribúty nájdených v počtoch
História mojich nálezov v grafoch
Chronologický prehľad v ikonkách
Tabuľka nálezov podľa typu a podľa roku
Počty nálezov podľa nadmořskej výšky
Počty nálezov podľa mesiacov/maximá podľa rokov
Počty nálezov v dňoch roku
...
Prehľad nálezov podľa okresov
Mapka svk počty nálezov podľa krajov
Mapka cz počty nálezů podle krajů
Google mapky okresov
Nálezy na mape
Zoznam úspešných kešerov na našich keškách- 636 rôznych nickov
Zbierka získaných CWG + SWG
Zbierka turistických známok
Zoznam coinov a ich trasy (1)
Nájdené GC & TB
Zalogované GC & TB
TB & GC na založených