paba

Našel 9471 kešek
Založil 15 kešek

Zobrazení poměru logů nalezených ke logúm na vytvořených keškách
ve Vennovom diagramu

Zobrazení poměru logů nalezených ke logúm na vytvořených keškách
v sloupcově-čárových grafech